Szoftverünk adatvédelmi jellemzői

A felhasználók számítógépein futó kliensszoftverünk és a szerverünk kizárólag titkosított adatokat küldenek egymásnak. Fontos tudni, hogy a szó szoros értelmében véve a titkosítás önmagában még nem biztosítja az adatok védelmét. Egy olyan oldal például, amely valamennyi játékos kézbe osztott lapjainak adatait mindenkinek elküldi, a titkosítástól függetlenül nem biztonságos. Ezért tettünk komoly erőfeszítéseket biztonsági rendszerünk és előírásaink kidolgozására.

FONTOSABB BIZTONSÁGI JELLEMZŐK:

Programletöltés:

A biztonság akkor lesz először fontos tényező, amikor a kliensprogramot letöltik a PokerStars webhelyéről. Gondoskodnunk kell arról, hogy a letöltött kliensszoftver módosításoktól mentes legyen. E követelmény teljesítése érdekében a következő funkciókat építettük be a kliens telepítőprogramjába:

 • A végrehajtható telepítőfájl egy RSA 2048 bites kódaláíró tanúsítványt használ, amely a Rational Services Ltd részére lett kiállítva és a VeriSign, egy nyilvános tanúsítványkibocsátó hatóság engedélyezte, és webböngésződ segítségével lehet érvényesíteni.
 • Ez biztosítja, hogy a kliens telepítőprogramja valóban a szoftvert készítő PokerStarstól származik.
 • Megakadályozza, hogy a kliens telepítőprogramját a készítés és a saját számítógépedre való telepítés közti időben bárki megváltoztassa.

Biztonságos játékfolyamat:

Játékaink folyamatának biztonságát számos beépített funkció segítségével védjük.

 • Szervereink hitelesítésére kliensprogramunk a saját tanúsítványkiadónk (CA) által kibocsátott tanúsítványokat használja.
 • Kliensprogramunk az iparágban elfogadott TLS protokollon keresztül kommunikál. Jelenleg 2048 bites RSA-kulcsot használunk, amely az RSA állásfoglalása szerint 2030-ig megfelelő. Háromhavonta felülvizsgáljuk és frissítjük a szervereink saját kulcsait, ami jó biztonsági ráhagyást jelent. A munkamenetek során a következő ciphereket alkalmazzuk: AES128-SHA (128 bites) és DES-CBC3-SHA (168 bites).
 • Más játékosok gépeire soha nem küldünk el olyan magánjellegű adatokat, mint például a kézbe osztott lapok (kivéve a játékszabályokban foglaltak esetén).
 • Szerveroldalról a kliens minden adatbefogadása hitelesítve van.

ÖSSZEJÁTSZÁS

Az összejátszás a csalás egy formája. Lényege, hogy két vagy több játékos tájékoztatja egymást a kezükben lévő lapokról egy játékban, vagy más módon működik együtt a velük egy asztalnál ülő többi játékos kárára.

Míg egyetlen leosztás lejátszása alatt online egyszerűbb információkat megosztani, mint élőben, a csalás leleplezését jóval nehezebb elkerülni, mivel játék után lehetőség nyílik valamennyi játékos lapjainak megvizsgálására.

Bármilyen kifinomult is legyen az összejátszás módszere, a leosztás lejátszásának menete mindenképpen el fog térni attól, mint ami összejátszás nélkül várható lenne. Ellenőrzési módszereink kiszűrik a szokatlan mintákat követő játékokat, illetve felhívják ezekre biztonsági munkatársaink figyelmét, akik ezt követően alapos külön vizsgálatot végeznek. Kivizsgáljuk valamennyi játékosunk összejátszással kapcsolatos gyanújáról szóló jelentését is.

Azon játékosok számláit, akikről bebizonyosodik, hogy bármilyen formában összejátszottak másokkal, véglegesen megszüntetjük.

KEVERÉSEK

„Aki véletlen számjegyeket generáló számtani módszereket igyekszik kidolgozni, az természetesen a bűn állapotában leledzik.” – Neumann János, 1951

Tisztában vagyunk azzal, hogy programunk szempontjából kritikus jelentőséggel bír az igazságos és megjósolhatatlan keverési algoritmus alkalmazása. Az 1. forrásmunkában leírt súlyos problémák elkerülése érdekében két, egymástól független forrásból nyerünk valóban véletlenszerű adatokat:

 • A felhasználói adatbevitel különféle formáiból, melyek között szerepelnek az egérrel végzett mozgások, illetve a kliensprogramoktól begyűjtött összefoglalókból származó eseményidőzítések.
 • A Quantis nevű, a svájci illetőségű ID Quantique cég által kifejlesztett valódi hardveres véletlenszám-generátorból (2. forrásmunka), mely az entrópia forrásaként eredendően véletlenszerű kvantumjelenségeket használ.

Ez a két forrás külön-külön is elegendő entrópiát biztosít az igazságos és semmilyen sémát nem követő keverésekhez.

A keverések főbb jellemzői:

 • Egy 52 lapból álló kártyacsomag 52! különféle módon keverhető meg. Az 52! körülbelül akkora, mint 2 a 225. hatványon (egészen pontosan 80 658 175 170 943 878 571 660 636 856 404 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 különféle keverési lehetőségről van szó). Az egyenletes és nem megjósolható statisztikai eloszlás elérése érdekében mindkét entrópiaforrásunkból (a felhasználói adatbevitelből és az eredendően véletlenszerű kvantumjelenségekből) 249 bitet használunk fel.
 • Ezen túlmenően kiegészítő szabályokat vezettünk be a véletlenszerűség kívánt mértékének elérése érdekében. Ha például a felhasználói adatbevitelből nem nyerhető szükséges mértékű entrópia, akkor mindaddig nem kezdjük meg a következő leosztást, amíg azt a Quantis véletlenszám-generátorból ki nem nyerjük.
 • A biztonság szintjének emelése érdekében a két forrásból begyűjtött entrópiát az SHA-1 titkosítási hash-algoritmus alkalmazásával egyesítjük.
 • A felhasználói adattámadásokkal szembeni védelemnek, illetve a még fokozottabb biztonság elérésének érdekében SHA-1-alapú pszeudo-véletlengenerátort is alkalmazunk.
 • A véletlenszerű bitfolyamokat egyszerű és megbízható algoritmus alkalmazásával konvertáljuk át a szükséges tartományon belülre eső véletlen számokká. Tegyük fel például, hogy a 0–25 tartományon belül szeretnénk véletlenszerűen kiválasztani egy számot:
  • Ha 5 véletlenszerűen meghatározott bit áll rendelkezésünkre, akkor egy 0-nál nem kisebb és 31-nél nem nagyobb véletlenszerű számmá alakítjuk.
  • Amennyiben 25-nél nagyobb számot kapunk, akkor egyszerűen elvetjük mind az 5 bitet, és újrakezdjük a folyamatot.
 • E módszert nem befolyásolják a nem 2n (n = 1, 2...) alakú véletlenszerű számokat létrehozó modulusműveletek aránytalanságai.
 • Magát a keverési műveletet egy másik egyszerű és megbízható algoritmus alapján végezzük el:
  • Először véletlenszerűen kiválasztunk egy lapot az eredeti pakliból (52 különféle lehetőség adott). E választás után az eredeti pakliban 51, míg az új pakliban 1 lap lesz.
  • A második lépésben egy újabb lapot választunk ki véletlenszerűen az eredeti pakliból (ekkor 51 különféle lehetőség adott), majd azt az új pakli tetejére helyezzük. A második választás után az eredeti pakliban 50, míg az új pakliban 2 lap lesz.
  • A második lépést mindaddig ismételjük, amíg az eredeti pakliból az összes lap át nem kerül az új pakliba.
 • Ez az algoritmus mentes a „keverések rossz eloszlásától”, melyet a 1. forrásmunka ír le.

A PokerStars keverési algoritmusa

A PokerStars részletes adatokat bocsátott egy független szervezet rendelkezésére a véletlenszám-generátorát (RNG) illetően. Ezt a megbízható forrást arra kértük fel, hogy vesse alá mélyreható vizsgálatoknak az RNG által szolgáltatott adatok véletlenszerűségét, illetve annak alkalmazhatóságát a PokerStars kártyakeverési metódusa során.

A független szervezet teljes hozzáférést kapott a forráskódhoz és igazolta, hogy keverési módszerünk véletlenszerű és biztonságos. További részletek az Online véletlenszám-generátor oldalunkon olvashatók.

[1] "How We Learned to Cheat at Online Poker: A Study in Software Security http://www.datamation.com/entdev/article.php/616221/How-We-Learned-to-Cheat-at-Online-Poker-A-Study-in-Software-Security.htm

[2] http://www.idquantique.com/products/quantis.htm

Felelősségteljes szerencsejáték

Responsible Gaming

Elkötelezettek vagyunk a felelősségteljes szerencsejáték iránt, és az élvezetes és pozitív játékélmény biztosításának szenteljük tevékenységünket.

Különleges ajánlatok

Special Offers

A PokerStars egész évben előáll különleges ajánlatokkal, amelyek során készpénzes jutalmak, a legjobb élő versenyekre szóló helyek, és számos más vár a játékosokra.

Játék valódi pénzben

Chip Stack

Hajtsd végre első valódi pénzes befizetésedet és kezdj el játszani a PokerStarson! A befizetés gyors és biztonságos.