Wire Account Sign up screen - field descriptions

#

Avgifter: PokerStars dekker alle avgifter som måtte kreves av den sendende bank, men du kan oppleve å bli avkrevd avgifter fra din bank når du mottar bankoverføring. Beløpet som kreves av en bank som opptrer som mellomledd er som regel på rundt $30,00. For mer informasjon om din banks policy når det gjelder mottak av bankoverføringer, ber vi deg kontakte banken direkte.

Sørg for å oppgi informasjonen under den forrige skjermen:

Ditt bankkontonummer Dette er bankkontonummeret ditt.
Navn på kontoholder Dette skal være ditt navn. Det fylles inn for deg og kan ikke endres.
Din adressen som er registrert med din bankkonto Dette er adressen som er registrert på din PokerStars-konto, som fylles inn automatisk for deg. Dersom adressen du har registrert hos banken din er annerledes, ber vi deg oppdatere adressen her og oppgi adressen som er registrert hos banken din. Vi tillater kun overføringer til bankkontoer i bostedslandet ditt.
Telefonnummer Dette er telefonnummeret ditt. Dersom du allerede har gitt oss telefonnummeret ditt, fylles dette feltet inn for deg.
IBAN-nummer International Bank Account Number (IBAN) er en serie alfanumeriske tegn som identifiserer en kundes konto. Den kan finnes hvor som helst i verden, men det er foreløpig kun de europeiske landene som benytter seg av den. Dette feltet er obligatorisk for europeiske land, og  valgfritt for alle andre. Dersom du er usikker på din IBAN kontakter du banken  direkte fær du går videre med uttaket.
Swift-kode Bank Identifier Code (BIC) er en unik identifikasjonskode for en bestemt bank. Den trengs for å sende penger på tvers av land.

En BIC-kode består av åtte eller elleve tegn, som innebefater:
 
Bankkode - 4 alfabetiske tegn som identifiserer banken 
Landkode - 2 bokstaver for ISO landkode 
Lokasjonskode - 2 alfanumeriske tegn (ikke null) som identifiserer plasseringen til institusjonen innenfor landet 
Filialkode - 3 alfanumeriske tegn (valgfrie) som identifiserer kontoret eller filialen 
Institusjons-ID Dette er den tresifrede institusjonskoden til banken din.
Filialtransit Dette er den femsifrede filialkoden
Fullt navn på bank Dette er din banks fulle navn. Vennligst oppgi fullt navn på banken din, og ikke bare initialene.
Bankfilialadresse Dette er din bankfilials fulle adresse.
Kommentarer Dette feltet er det valgfritt å fylle ut.