PokerStars, PokerStars Casino, BetStars és Full Tilt Adatvédelmi Szabályzat

Általános Adatvédelmi Rendelet

Az Általános Adatvédelmi Rendeletre (GDPR) vonatkozó információkkal és azzal kapcsolatban, miként érint ez téged, kérjük, keresd fel a GYIK-et.

Az adatkezelő személye Jelen adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban „Adatvédelmi Szabályzat”) tekintetében az „adatkezelő” (tehát azon személy, amely felelős a felhasználók személyes adatainak gyűjtéséért, azok tárolásáért, valamint felhasználásáért) a TSG Interactive Gaming Europe Limited („TSG”), amelynek kapcsolattartási címe: Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta’ Xbiex, XBX 1011, Málta, illetve az Ügyfélszolgálat e-mail címe. Jelen Adatvédelmi Szabályzat szövegezésében a „PokerStars”, a „PokerStars Casino”, a „BetStars“, a „Full Tilt”, valamint többes szám első személy használata esetén ezt a vállalatot kell érteni. A „Csoport” említése a TSG-t jelenti a leányvállalataival együtt, és beleértendő a TSG minden holdingvállalata, illetve ezek összes leányvállalata, valamint a The Stars Group néven ismert vállalatcsoporttal összekapcsolt minden cég.

Elkötelezettségünk a játékosok adatainak védelme iránt Vállalatunk a tulajdonosa és üzemeltetője az alábbi weboldalaknak: www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.betstars.eu, www.fulltilt.eu, www.pokerstars.com, www.pokerstarscasino.com, www.betstars.com és www.fulltilt.com („Oldalak”). Elkötelezettek vagyunk az általunk összegyűjtött személyes adatok védelmének biztosítása iránt, amelyhez a kategóriájukban elérhető legjobb információbiztonsági technológiákat és folyamatokat vesszük igénybe, az európai uniós adatvédelmi normák és a szerencsejáték-szabályozási hatóságok követelményeivel összhangban.

Jelen Adatvédelmi Szabályzat célja Jelen Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy megismertesse a Felhasználókkal, hogyan gyűjtjük, tároljuk, kezeljük és védjük személyes adataikat, valamint hogy megismertessük velük az ezen adatokkal és azok használatával kapcsolatos jogaikat.

Törvényi kötelezettségek Személyes adataid feldolgozásakor betartjuk a számlád elérése és szolgáltatásunk használata szempontjából érvényes engedélyünk vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseit (amelyeket időről időre módosíthatnak) (együttesen „Vonatkozó Jogszabályok”). A Felhasználók személyes adatait cégünk, cégcsoportunk más tagjai, partnereink, ügynökeink és a számunkra szolgáltatást nyújtó egyéb cégek felé az Európai Gazdasági Közösségen kívüli joghatóság égisze alatt is kezelhetjük és továbbíthatjuk. Ebben az esetben is betartjuk a Vonatkozó Jogszabályokban előírtakat annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy a személyes adatok csak olyan joghatóságokba kerülnek továbbításra, amelyek összhangban vannak az adatvédelemre vonatkozó, a Vonatkozó Jogszabályokban meghatározott „megfelelőségi” követelményekkel.

Mit takarnak a nagybetűs kifejezések? Hacsak külön nem határozzuk meg a jelen Adatvédelmi Szabályzatban, a nagybetűs kifejezések a Végfelhasználói Licencszerződésben foglaltak szerint értendők, amely dokumentum rendelkezései elsőbbséget élveznek az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakkal szemben, ha ellentmondás merülne fel köztük.

Az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása

 1. Megállapodás A Szolgáltatás használatával a Felhasználó („Felhasználó” vagy egyes szám második személy) elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit, amelyeket vállalatunk időről időre módosíthat anélkül, hogy a Felhasználótól a személyes adatainak megadásakor külön kérnénk a hozzájárulását minden alkalommal ahhoz, hogy promóciós célú tájékoztatókat küldjünk, amelynek feladója: (a) saját vállalatunk; valamint (b) termékek és szolgáltatások külső partnere, akikkel megoszthatjuk a Felhasználók adatait. 

  Kiegészítések: Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzatot időről időre módosítsuk. Bármely módosítás azonnali hatállyal érvényes lesz, amint a változtatásokat közzétesszük Oldalainkon. Ennek értelmében azt javasoljuk, keresd fel rendszeresen ezt az Adatvédelmi Szabályzatot, hogy meggyőződhess róla, ismered az aktuális verziót, és az esetleges változtatásokat.

Mely adatokat szerezzük be és milyen célra

 1. Regisztrációnál megadott adatok: Az Oldalakon érvényes Stars számla megnyitásának részeként, valamint annak érdekében, hogy Felhasználóink számára Szolgáltatást nyújtsunk, Felhasználóinktól bizonyos személyi adatok, többek között nevük, telefonszámuk, lakcímük, e-mail címük és jelszavuk megadását kérjük, valamint igazolniuk kell, hogy elmúltak 18 évesek, vagy betöltötték azt az életkort, amely a rájuk vonatkozó jogrendszer szerint a Szolgáltatás igénybevételét lehetővé teszi számukra. A regisztrációkor megadott név kizárólag a Felhasználó saját neve lehet. Emellett fontos, hogy a számlára vonatkozó adatok helyesen legyenek megadva, mivel azok kerülnek felhasználásra pénzügyi műveletek érvényesítése során, valamint más, a jelen Adatvédelmi Szabályzatban ismertetett célból. A Felhasználók kötelesek bejelenteni a megadott személyi adataikban bekövetkezett változást, és nem vállalunk felelősséget semmilyen esetleges kárért, amelyet a Felhasználó elszenved amiatt, hogy nem értesített bennünket a megadott személyi adataiban bekövetkező változásról. Szerencsejáték mobilon: Amennyiben az alább található 16. bekezdésben meghatározott Eszközről kívánja a Felhasználó igénybe venni a Szolgáltatást, hozzá kell járulnia, hogy földrajzi helyzetének meghatározásához a vállalatunk (vagy a nevünkben eljáró harmadik fél) használja a helyalapú szolgáltatásokat, illetve az operációs rendszer szoftverének az Eszközéből kinyerhető egyéb adatait. Ha a Felhasználó nem engedélyezi a földrajzi helyzetének megismerését, nem tudjuk számára biztosítani a Szolgáltatást az Eszköze használatával. Áramló adat gyűjtése: Emellett a Szolgáltatás használatakor bizonyos személyes adatokat is gyűjtünk és tárolunk, többek között az Oldalak használatával kapcsolatos információkat, valamint a használt Eszközökön tárolt információkat, amelyek segítségével a Felhasználók számára biztosított Szolgáltatás javítására törekszünk. Sütiket is használunk, a „Sütiszabályzat” részletesen alább található. Az adatok megőrzése: A Felhasználók személyes adatait a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célból a szükséges ideig tároljuk, amely időtartam esetenként a hatósági engedélyek alapján megkívánt időtartamra nyúlhat vissza. Nem gyűjtünk több személyes adatot a Felhasználóinktól, mint amennyi az adatgyűjtés célja szerint szükséges, és adatkezelési szabályzataink értelmében törlünk minden olyan személyes adatot, amelyre már nincs szükségünk. Ha egy Felhasználó bezárja a nálunk vezetett Stars számláját (vagy mi tesszük azt), az illető személyes adatait 5 (öt) évig őrizzük meg, hogy eleget tudjunk tenni a hatósági engedélyekben és a jogszabályokban foglalt kötelezettségeinknek, és meg tudjuk védeni magunkat bármilyen kárigénnyel szemben. Ezen időtartamot követően a fentiekhez nem szükséges személyes adatokat töröljük. Az adatkezelés célja: Vállalatunk, cégcsoportunk tagvállalatai, partnereink és a részünkre vagy a nevünkben Felhasználóink részére szolgáltatásokat nyújtó külső cégek a Felhasználók személyes adatait olyan céllal használják fel, hogy az üzletmenetet elősegítsék, és a Felhasználók számára biztosítsák a Szolgáltatás nyújtását. Kifejezetten felhasználjuk az adatokat az alábbi célokra (de fenntartjuk a jogot, hogy a személyes adatokat más olyan célra is felhasználjuk, amely a Felhasználók számára nyújtott online szerencsejáték-szolgáltatás biztosításához kapcsolódik):
  • pénzügyi műveletek megerősítésére;
  • a Felhasználó hitel- és visszaélési kockázatának elemzésére, valamint adatainak hitelesítésére harmadik fél (többek között pénzintézetek, személyazonosító ügynökségek és hitelminősítő intézetek) igénybevételével;
  • a Felhasználó szerencsejáték-tevékenységének felmérésére a felelősségteljes szerencsejáték szempontjából;
  • annak ellenőrzésére, hogy a Felhasználó regisztrálta-e magát bármely önkéntes önkizáró testületnél (szükség esetén), a felelősségteljes szerencsejáték folytatása céljából;
  • szolgáltatás nyújtására a Felhasználó számára;
  • azonosításra, hitelesítésre és átvilágításra;
  • statisztikai elemzésre és kutatásra;
  • kutatás-fejlesztésre;
  • marketingcélból, piackutatásra, ügyfélelégedettségi kérdőívekhez és vevőprofil kialakítására;
  • adatelemzésre;
  • a licenc- és szabályozási követelményeknek való megfeleléshez;
  • külső személy által biztosított vagy onnan származó eszközök bevezetését megelőző tömeges iratteszteléshez;
  • biztonsági kockázatok és visszaélések kiküszöbölésére; és
  • a Felhasználó földrajzi helyzetének megerősítésére.

^ Vissza az elejére

A személyes adatok feldolgozásának feltételei

 1. Feltételek: Számos különféle okból dolgozzuk fel a Felhasználók személyes adatait, ezek mindegyikét a vonatkozó adatvédelmi törvények írják elő.

  Hozzájárulás

  A Felhasználó személyes adatainak feldolgozása a vállalatunk részéről elsősorban ahhoz szükséges, hogy a Felhasználónak biztosítani tudjuk a Szolgáltatást. Alkalmanként kérhetjük a Felhasználók beleegyezését ahhoz, hogy feldolgozhassuk személyes adataikat, és személyes adataikat a megadott hozzájárulás keretében kezeljük, amelyet írásban bármikor visszavonhatnak. A példa kedvéért, szükséges a Felhasználók hozzájárulása ahhoz, hogy marketing és promóciós anyagokat küldjünk részükre.

  Szerződés teljesítése, jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés

  A Felhasználók személyes adatainak kezelése szükséges lehet továbbá valamely szerződés teljesítéséhez (mint amilyen a Stars számla megnyitásakor megkötött Végfelhasználói Licencszerződés), vagy annak érdekében, hogy megfeleljünk a különféle jogszabályok és/vagy hatóságok által előírt kötelezettségeinknek, beleértve többek között a szerencsejáték engedélyeink feltételeinek való megfelelést és bármely pénzmosás elleni jogszabálynak való megfelelést.

  Jogos érdek

  Végezetül, olyan esetekben is kezeljük a Felhasználók személyes adatait, amikor úgy véljük, hogy az adatkezelés vállalatunk (vagy egy harmadik fél) jogos érdekében áll, és minden körülmények között biztosítva van, hogy az ilyen jellegű adatkezelés nem sérti a Felhasználó érdekeit, jogait és szabadságát. Például az alábbi esetekben áll jogos érdekünkben az adatkezelés: (i) amikor átszervezést követően vagy belső adminisztrációs céllal átadjuk a Felhasználók személyes adatait cégcsoportunk tagvállalatainak; (ii) amikor bizonyos cégekről úgy találjuk, hogy plusz előnyt tudnak kínálni a Felhasználók számára a Szolgáltatás használatához, vagy értékes információt biztosítanak számunkra a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban; (iii) a felelősségteljes szerencsejátékkal kapcsolatos problémákkal küzdő Felhasználókra vonatkozó adatok észlelése és megőrzése céljából; (iv) a hálózati és információbiztonság céljából, beleértve annak megakadályozását, hogy valaki jogosulatlanul hozzáférjen elektronikus kommunikációs hálózatunkhoz; (v) a sportfogadás integritásának őrzése miatt a gyanús fogadási mintázatokkal kapcsolatos küzdelemben, valamint az ilyen mintázatokkal kapcsolatos információk bejelentésében és megosztásában való részvételhez; (vi) a szabályozó hatósági és jogszabályi követelményeknek való megfelelés miatt; (vii) a játékosoknak szóló személyre szabott jutalmazási rendszer kialakítása céljából.

^ Vissza az elejére

Az adatmegosztás, adatközlés és a címzettek

 1. Az adatközlés különös esetei A Felhasználók személyes adatait az alábbi esetekben adjuk ki:
  • bármely címzettnek, ha jogszabály vagy szabályozó hatóság arra kötelez;
  • bármely szabályozó testület vagy engedélyező testület vagy hatóság számára;
  • bármely megtett téttel kapcsolatos pénzmozgás okán harmadik fél részére;
  • olyan harmadik fél részére, amely számunkra vagy a nevünkben nyújt szolgáltatásokat;
  • harmadik fél részére marketingcélokból, feltéve, hogy a Felhasználó hozzájárult, vagy nem tiltakozott ellene, mint ahogy azt a 11. bekezdésben ismertettük;
  • az általunk megbízott pénzkezelő cégek számára, akik a kifizetésekről és a tartozások beszedéséről gondoskodnak a Felhasználóink részére, illetve tőlük;
  • olyan harmadik fél számára, amely megvásárolja a cégünket vagy üzletünket, vagy ezeknek egy részét;
  • hitelminősítő intézeteknek;
  • ha jóhiszeműen úgy véljük, hogy ilyen lépés megtétele szükséges:
   i. a jogszabályoknak vagy jogi eljárásoknak való megfelelés érdekében;
   ii. jogaink vagy tulajdonunk megvédése érdekében;
  • ha a Felhasználó hozzájárul;
  • katasztrófa utáni helyreállítás céljából; vagy
  • az alábbi, 5. bekezdésben foglaltaknak megfelelően.
 1. Az adatközlés általános esetei: A fentebb ismertetett, különös adatközlésre bemutatott példákon felül a Felhasználók személyes adatait felfedhetjük alkalmazottaink, Cégcsoportunk más tagjai, ügynökeink vagy harmadik fél szolgáltatók alkalmazottai előtt, akik a Felhasználók személyes adatainak felhasználásával szolgáltatásokat nyújtanak számunkra a Szolgáltatás Felhasználók általi igénybevételével kapcsolatban.
 1. Összetett személyes adatok: A Szolgáltatás használata során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel összhangban összekapcsolhatjuk olyan adatokkal, amelyekre abból következően tettünk szert, hogy a Felhasználó cégcsoportunk bármely vállalata által üzemeltetett szolgáltatásokat vette igénybe (ideértve többek között a „BetStars” és a „Full Tilt” weboldalakat és szolgáltatásokat), valamint mindazokat a termékeket, amelyek azokhoz kapcsolódnak vagy kiegészítik azokat, többek között a mobil- és közösségi oldalakat. Ezeket az összerendezett adatokat a jelen Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kezeljük és az ebben foglaltak szerint használjuk fel.
 1. Követeléskezelés: Amennyiben a Felhasználó nem fizeti ki részünkre az általa végrehajtott befizetés visszatartása, megtagadása vagy visszafordítása miatt keletkező tartozását, számlája adatait követeléskezelő ügynökségeknek (CRA) adhatjuk át. A CRA nyilvántartásba veszi a ki nem fizetett tartozást. Ezek az adatok más szervezetek számára is elérhetők, és a CRA a nyilvántartott adatokat a befizetés visszatartása, megtagadása vagy visszafordítása után még 6 évig megőrzi. Az adatokat a CRA bűncselekmény, csalás vagy pénzmosás megelőzésére használja, valamint személyazonosság igazolására azokban az esetekben, ha a Felhasználó, annak partnere vagy a vele közös háztartásban élő egyéb személy, cége vagy pénzügyi partnere más követeléskezelő cégekhez fordul, továbbá a számlái forgalmának figyelemmel követésére, hitelbírálattal, hitelekkel vagy más ügyekkel kapcsolatos döntéshozatali célokra, tartózkodási helyének meghatározására, tartozásainak behajtására, statisztikai elemzésre és rendszertesztelésre is.

Befizetések és kifizetések végrehajtása

 1. Befizetés végrehajtásakor a Felhasználóknak meg kell adniuk a befizetési módtól függő adatokat (például: saját hitelkártyaszám). Ezt az adatot – a többi személyes adattal együtt – a Felhasználók által az Oldalainkon végrehajtott pénzügyi műveletek tisztázására vagy végrehajtására használhatjuk fel. A Felhasználóknak haladéktalanul tájékoztatniuk kell bennünket minden, a személyi adataikban bekövetkezett lényeges változásról.

^ Vissza az elejére

Titoktartás

 1. Amit mi teszünk: Jelentős erőfeszítéseket tettünk és teszünk annak érdekében, hogy megvédjük az egyes Felhasználókról összegyűjtött személyazonossági, preferencia- és más adatok titkosságát, és tudatosan nem adunk hozzáférést a cégcsoporton kívül senkinek magán a Felhasználón vagy a jelen Adatvédelmi Szabályzatban leírtakon kívül. Jelentős beruházásokat eszközöltünk a szervereinket, adatbázisunkat, biztonsági adatmentésünket, tűzfalunkat és titkosítási technológiánkat illetően annak érdekében, hogy az általunk gyűjtött és kezelt adatokat megvédjük. Ezen technológiák a legkorszerűbb biztonság kialakításának részeként kerültek telepítésre.

Amit te tehetsz: A Felhasználóknak is mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy saját személyes adataikat megvédjék. A Felhasználók bejelentkezési adatai bizalmasak, és a Felhasználók kötelesek azokat minden körülmények között bizalmasan kezelni, és tőlük telhetően a legtöbbet megtenni annak érdekében, hogy azok bizalmas voltát megvédjék.

Vissza az elejére

A titoktartás korlátai

 1. Jogilag kötelező nyilvánosságra hozatal A jogi, szabályozási és biztonsági környezet alapján, amelyben cégünk működik, kötelezhetőek vagyunk arra, hogy bizonyos körülmények fennforgása esetén személyhez kapcsolódó adatokat szolgáltassunk a Felhasználóinkról, és előfordulhat, hogy ezt nem közölhetjük az illetővel. Minden észszerű erőfeszítést megteszünk, hogy az adatszolgáltatást a következőkre korlátozzuk: (a) ha vállalatunk jóhiszeműen úgy véli, hogy meg kell tennie az adatszolgáltatást egy idézés, elfogatóparancs, más jogi eljárás, vagy rá háruló kötelezettség alapján; vagy (b) ha a jogaink megőrzése vagy érvényesítése érdekében észszerűen szükséges egy természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság azonosítása, azzal való kapcsolatfelvétel, vagy az ellene történő jogi eljárás indítása. Jelen felhatalmazásnak megfelelően átadhatjuk továbbá a Felhasználók felhasználói azonosítóját, nevét, születési idejét, levelezési címét, a település nevét, postai irányítószámát, országát, telefonszámát, e-mail címét, számlatevékenységét, tranzakcióit, a más Felhasználókkal lezajlott kommunikációját és tranzakcióit, valamint a be- és kifizetéshez használt pénzügyi eszközök adatait külső partnerünk ügynökeinek, amennyiben mi a saját belátásunk szerint szükségesnek vagy megfelelőnek véljük pénzmosással, csalással, szellemi tulajdon megsértésével, szerzői vagy szabadalmi jogbitorlással vagy más jogtalan tevékenységgel, illetve olyan tevékenységre irányuló vizsgálat teljesítésével kapcsolatban, amely jogi felelősségre vonásnak tesz ki minket.
 2. A cégcsoport marketingtevékenysége A Felhasználó e-mail címét és telefonszámát felhasználhatjuk ahhoz, hogy híreket, promóciókat és más marketingajánlatokat küldjünk a Felhasználó részére. Amennyiben a továbbiakban a Felhasználó nem szeretne ilyen promóciós tájékoztatókat, hírleveleket és marketingajánlatokat kapni, leiratkozhat azokról akár a regisztrációkor, akár a későbbiekben a minden egyes tájékoztatóban megtalálható leiratkozási útmutatót követve. Emellett a Felhasználó jogosult a vállalatot bármikor az Ügyfélszolgálat címére küldött e-mailben értesíteni, ha nem szeretne a továbbiakban promóciós tájékoztatókat kapni.
 3. Harmadik fél termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó ajánlatok Amennyiben a Felhasználó hozzájárulását adta, e-mail címét és telefonszámát átadhatjuk harmadik személy részére, hogy saját termékeikről és szolgáltatásaikról ajánlatot küldjenek. A Felhasználó az Ügyfélszolgálat címére „Remove” tárggyal ellátott üres levél elküldésével bármikor kérheti, hogy ne kapjon több ilyen jellegű ajánlatot. Ha a Felhasználó az ajánlatok küldésének megszüntetését kéri, levesszük az adatait marketinglistánkról és minden olyan jövőbeni listáról, amelyet marketingpartnereinknek küldünk. Azonban esetleg külön kell kérni a leiratkozást a marketingtájékoztatókról az olyan partnereknél, amelyekhez azt megelőzően továbbítottuk a Felhasználó adatait, hogy az illető kérte volna e listákról való törlését.
 4. Reklám Reklámcélból kizárólag a Felhasználók írásos hozzájárulásával tüntetjük fel a nevüket és adataikat.

Vissza az elejére

Saját adatokkal kapcsolatos jogok

 1. A Felhasználók adatainak bekérése Célunk, hogy a Felhasználókról a lehető legpontosabb adatok birtokában legyünk. A Felhasználók bármikor kapcsolatba léphetnek velünk annak érdekében, hogy áttekintsék vagy megváltoztassák adataikat, illetve hogy másolatot kérjenek a saját adataikról, azokat módosíthassák vagy kijavíthassák a Vonatkozó Jogszabályok által biztosított joguk alapján. Ebben az esetben meg kell bizonyosodnunk a Felhasználó személyazonosságáról, mielőtt a kérést teljesítenénk. A Felhasználók az Ügyfélszolgálat címére küldött e-mailben jelezhetik, hogy élni kívánnak a jelen 14. bekezdésben megjelölt jogaikkal. Bizonyos esetekben kivethetünk egy kisebb összegű díjat az ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos kezelési költségek fedezésére, illetve a Vonatkozó Jogszabályok rendelkezései szerint kezelhetjük a kérelmet.
 2. További jogok Személyes adataikkal kapcsolatban a Felhasználókat az alábbi jogok illetik meg:
  1. tiltakozhatnak az adatkezelés ellen, ha az aktuálisan vagy várhatóan kárt vagy kényelmetlenséget okoz;
  2. tiltakozhatnak az automatikus módon meghozott döntések ellen;
  3. bizonyos körülmények között kérhetik a hibás személyes adataik kiigazítását, zárolását, törlését vagy megsemmisítését; valamint
  4. kártalanítást igényelhetnek a Vonatkozó Jogszabályok megsértése miatt keletkezett károkért.

Ha a Felhasználó nem biztos abban, milyen jogok illetik meg, vagy kétségei vannak személyes adatai kezelését illetően, lépjen kapcsolatba az Adatvédelmi Biztos Hivatalával (ld. 17. bekezdés). Ha a Felhasználó hozzánk fordul a jogaival kapcsolatban, minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a kérését vagy tiltakozását megnyugtatóan rendezzük. Mindemellett felhívjuk a figyelmet, hogy nem minden jog alanyi jog.

^ Vissza az elejére

Sütik

 1. A sütik olyan szöveges adatláncok, amelyek egy weboldal meglátogatásakor töltődnek le személyi számítógépedre, notebookodra vagy mobileszközödre (a továbbiakban „Eszköz”). Ezt követően visszaküldésre kerülnek az eredeti weboldalnak vagy egy másik weboldalnak, amelyik felismeri a sütiket. A sütik természetéről és felhasználásáról a következő oldalon lehet tájékozódni: www.allaboutcookies.org.

  A sütik nagyon hasznosak és számos különböző céllal használják őket. Segítségükkel hatékonyan lehet böngészni az oldalak között, mivel emlékeznek a beállításokra, és általában véve javítják a felhasználói élményt. Néha arra is használják a sütiket, hogy a Felhasználókat érdeklő és számukra megfelelő reklámokat mutassa az oldal. Cégünk arra használja a sütiket, hogy lekövessük az ajánlókat az Oldalainkon, megjegyezzük a beállításokat és anonim statisztikai adatokat hozzunk létre, amelyek segítségével növeljük Oldalainkon a felhasználói élményt. Emellett a sütiket a reklámkampányok hatékonyságának mérésére is használjuk, valamint annak korlátozására, hogy hányszor jelenjen meg a Felhasználó számára egy hirdetés, emlékezzen a rendszer arra, hogy már járt egy weboldalon, és az érdeklődési körének megfelelő reklámokat jelenítsen meg számára.

  A sütikről és az Oldalakon való felhasználásukról részletes leírás található a Sütiszabályzatunk oldalán, ahol azt is részletesen bemutatjuk, hogyan lehet a sütiket kikapcsolni, és módosítani, hogy milyen sütik legyenek beállítva az Eszközön (ld. különösen a „Hogyan változtathatod meg a sütibeállításokat” c. bekezdést).

^ Vissza az elejére

További információk

 1. Szívesen nyújtunk további tájékoztatást a személyes adatok védelméről és felhasználásáról. Kérjük, írj az Ügyfélszolgálatnak. Az adatvédelemről további hasznos információkat tudhatsz meg az Adatvédelmi Biztos Hivatalának oldalán.

^ Vissza az elejére

Az Adatvédelmi Szabályzat legutóbb frissítve: 2019. március

Felelősségteljes szerencsejáték

Responsible Gaming

Elkötelezettek vagyunk a felelősségteljes szerencsejáték iránt, és az élvezetes és pozitív játékélmény biztosításának szenteljük tevékenységünket.

Különleges ajánlatok

Special Offers

A PokerStars egész évben előáll különleges ajánlatokkal, amelyek során készpénzes jutalmak, a legjobb élő versenyekre szóló helyek, és számos más vár a játékosokra.

Játék valódi pénzben

Chip Stack

Hajtsd végre első valódi pénzes befizetésedet és kezdj el játszani a PokerStarson! A befizetés gyors és biztonságos.